windsurfing_mljet.jpg

Naša su jezera idealna za ovaj sport - svejedno puše li maestral, jugo ili bura. Vjetar nikad nije prejak za jedrenje, kao ni valovi, zbog zaštićenosti obalama jezera.
Oni odvažniji mogu se otisnuti i izaći kroz kanal Soline do otvorenog mora. Tamo ponekad mogu zateći i veće valove kao i snažniji vjetar.